12961584 470514799809166 4641437284244546544 n

                                                          Tập thể CB - GV - NV của trường Cương Gián 2

 

339

12524385 470514826475830 6353581838218898232 n

                                                                                      Tập thể nữ GV

 

12208472 423857601141553 2751286136190728587 n

Đội văn nghệ câu lạc bộ Dân ca của trường